TP. Buôn Ma Thuột

Kính gửi Hội viên: Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk số 737/SKHĐT-ĐKKD về việc rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp

THÔNG TIN GỬI DOANH NGHIỆP

Kính gửi Quý anh chị Hội viên Hội DNT tỉnh

Văn phòng Hội DNT tỉnh nhận được công văn của SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Số: 737 /SKHĐT-ĐKKD, ngày 19/03/2024 V/v rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp.

Văn phòng Hội gửi điểm nội dung chính cần chú ý đến Quý anh chị quan tâm như sau:

- Rút ngắn thời gian giải quyết cấp mới GPKD từ 3 ngày  còn 2 ngày làm việc

- Rút ngắn thời gian giải quyết cấp thay đổi GPKD từ 3 ngày xuống 1 ngày làm việc với các nội dung đính kèm tại CV.

Thông tin chi tiết mời quý anh chị xem tại Cv đính kèm.

Trân trọng!