Tôn chỉ hoạt động

TÔN CHỈ HOẠT ĐỘNG HỘI DOANH NHÂN TRẺ TỈNH ĐẮK LẮK 

Kết nối - chia sẻ - hợp tác - cùng nhau phát triển

PHẦN I. GIỚI THIỆU

1. Mục tiêu:

- Quy tụ và kết nối các anh, chị chủ các doanh nghiệp, các quản lý từ các doanh nghiệp trên địa bàn trong và ngoài tỉnh ĐăkLăk

- Cùng nhau chia sẻ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cũng như các cơ hội hợp tác, giao thương trong các lĩnh vực tại ĐăkLăk và bên ngoài.

2. Sứ mệnh: Cùng nhau tạo thành một cộng đồng doanh nghiệp năng động có ích và hỗ trợ nhau cùng phát triển.

3. Tầm nhìn: Trở thành một cộng đồng doanh nghiệp có uy tín và đứng đầu khu vực Tây Nguyên 

4. Giá trị cốt lõi của tổ chức:

4.1. Kết nối: Là cầu nối gắn kết những chuyên gia, diễn giả có kinh nghiệm, kiến thức và tầm ảnh hưởng rộng về các chủ đề quản trị và phát triển doanh nghiệp để phục vụ cộng đồng. Hợp tác giao thương cùng phát triển.

4.2. Chia sẻ: Mang đến những giá trị thực tiễn cho cộng đồng doanh nghiệp thông qua các hoạt động thiện nguyện và các hoạt động khác.

4.3. Chính trực: Suy nghĩ, lời nói và hành động luôn nhất quán. 

4.4. Tôn trọng: Luôn lắng nghe và tôn trọng mọi sự khác biệt.

PHẦN II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI

- Xây dựng và phát triển cộng đồng dựa trên giá trị chân thành, chất lượng và hiệu quả bằng việc kết nối các thành viên có chung quan điểm, các nhân sự cấp cao từ các tổ chức doanh nghiệp.

- Chia sẻ tri thức với đa dạng các chủ đề nhằm hỗ trợ doanh nghiệp quản trị và phát triển bền vững thông qua các hoạt động định kỳ

+ Hàng ngày: Gửi bài quảng bá các sản phẩm, dịch vụ cũng như các chươg trình của các DN theo các khung giờ quy định. Mỗi doanh nghiệp được gửi lên nhóm 1 lần/ngày và tự kiểm soát về số lượt gửi, nội dung gửi

+ Hàng tuần: Tổng hợp báo cáo các ý kiến của các hội viên, giải quyết các khó khăn vướng mắc cũng như các mong đợi hay như nhu cầu các hội viên. 

+ Hàng tháng: Tổ chức gặp gỡ, giao lưu cafe... để các hội viên có cơ hội kết nối và chia sẻ 

+ Hàng Quý: Tổ chức buổi TalkShow theo chủ đề xã hội, doanh nghiệp quan tâm trong và ngoài nước. Nền tảng online hoặc offline (tùy vào điều kiện thực tế) và tuỳ vào nhu cầu của hội/hội viên hoặc tổ chức giao lưu chia sẻ từ các khách mời có tầm ảnh hưởng tại VN.

+ Hàng năm: Tổ chức gặp gỡ toàn bộ thành viên của cộng đồng và thực hiện buổi giao lưu, chia sẻ, tổng kết và rút kinh nghiệm cũng như thông báo các định hướng mới cho hội.

- Đẩy mạnh sự hợp tác và hỗ trợ từ hội với doanh nghiệp khác hoặc giữa các doanh nghiệp với nhau để góp phần phát triển cộng đồng doanh nghiệp một cách bền vững.

PHẦN III. QUY ĐỊNH THAM GIA - HOẠT ĐỘNG TRÊN NHÓM ZALO

1. Tiêu chí:

- Là nơi các thành viên chia sẻ nhanh các thông tin liên quan đến việc quản trị và phát triển doanh nghiệp cho cộng đồng, các kiến thức, kinh nghiệm hay các vấn đề khác cần được hỗ trợ...

- Quảng bá các hoạt động sản xuất kinh doanh, các nhu cầu tuyển dụng hay liên kết kinh doanh, các cơ hội giao thương.

2. Quy định:

- Khi gia nhập Zalo Group, các thành viên có thể tự giới thiệu về bản thân để cộng đồng có thông tin và tương tác với mình.

+ Họ & Tên: 

+ Số điện thoại: 

+ Đơn vị công tác & Chức vụ 

+ Sản phẩm dịch vụ đang cung cấp

- Là thành viên của nhóm, chúng ta có trách nhiệm lan toả các hoạt động tốt đẹp cũng như các giá trị mà nhóm mang lại cho các thành viên bên trong và bên ngoài hội.

- Tôn trọng nhau: Luôn lắng nghe và tôn trọng sự khác biệt giữa các thành viên 

3. Nội Dung được chia sẻ trên nhóm 

- Kiến thức hữu ích 

- Kinh nghiệm thực tiễn 

- Tài liệu về quản trị doanh nghiệp 

- Báo cáo thị trường, ngành phục vụ doanh nghiệp 

- Dự án đang cần hỗ trợ 

- Thông tin kết nối kinh doanh, hợp tác 

- Quảng bá sản phẩm, dịch vụ theo quy định định kỳ.

4. Nội dung KHÔNG được phép chia sẻ & thảo luận trên nhóm 

- Không gây mất đoàn kết, nhiễu loạn bằng những ngôn ngữ kích động, thủ ghét, chống phá. 

- Không chia sẻ và bàn luận thông tin chính trị, những hành vi vi phạm pháp luật

- Không chia sẻ những thông tin, hình ảnh, video liên quan đến thuần phong mỹ tục, không bàn các chủ đề về giới tính, tình dục, bạo loạn, hoặc các chủ đề tương tự

- Các nội dung cần ý kiến hay có tính chất cá nhân cần được liên hệ đúng người, đúng việc và đi các bên liên quan.

PHẦN IV. KÊNH THÔNG TIN NỘI BỘ VÀ GIẢI QUYẾT CÁC VƯỚNG MẮC VUI LÒNG GỬI LÊN VĂN PHÒNG HỘI HOẶC CÁC BÊN PHỤ TRÁCH CÓ LIÊN QUAN (sẽ thông báo chính thức sau)

Ngoài ra hội còn có các kênh liên lạc sau đây: 

1. Facebook Group: Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk 

2. Zalo Group: HỘI DOANH NHÂN TRẺ TỈNH ĐẮK LẮK 

3. Thành viên: 170

4. Chủ tịch và các phó chủ tịch phụ trách chuyên môn: 7 

5. Chánh văn phòng và thư ký: 3 

6. Ban chấp hành: 31