TP. Buôn Ma Thuột

Kính gửi Hội viên: Khảo sát về sự hài lòng của các doanh nghiệp thành viên đối với sự phục vụ của cơ quan thuế

👉  Các Hội viên truy cập vào đường link dưới đây để tham gia khảo sát theo Phiếu khảo sát đính kèm.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz7kY7GMP47sX3plgPr3cIIm-3BGURmcXAQxXTcAHdCgQqLw/viewform?usp=sharing

🎯 Kính gửi các doanh nghiệp thành viên thuộc Hội doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk

🌿  Để có thông tin làm cơ sở đề xuất, kiến nghị với các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn giải quyết khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt chính sách, pháp luật nói chung và pháp luật thuế nói riêng, từ ngày 20/04/2024 đến hết ngày 30/04/2024, tổ chức khảo sát, lấy ý kiến đánh giá về sự hài lòng của các doanh nghiệp thành viên đối với sự phục vụ của cơ quan thuế.

🌿  Rất mong các Hội viên thuộc Hội doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk quan tâm tham gia khảo sát trong thời gian nêu trên.