TP. Buôn Ma Thuột

Công ty cổ phần Banana Brothers Farm

Phó chủ tịch

  • Người Đại diện: Bà: Lê Thị Mỹ Hạnh
  • Ngày thành lập: 13/04/2020
  • Ngày tham gia:
  • Địa chỉ văn phòng: Thôn 1, xã Eadrieng, huyện Mdrak, tỉnh Đắk Lắk
  • Email: hanh.chili@gmail.com
  • Điện thoại: 0973776566
  • Website
  • Facebook:
  • Lĩnh vực hoạt động: Dịch vụ - Thương mại
Dịch vụ cung cấp:

Xuất khẩu chuối chất lượng cao 

Giới thiệu về doanh nghiệp