TP. Buôn Ma Thuột

KÍNH GỬI: QUÝ ANH CHỊ DOANH NHÂN THƯ NGỎ THAM DỰ "NGÀY HỘI VIỆC LÀM, KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 2023" NGÀY 5/10 - 6/10/2023

 

HƯỚNG DẪN DÀNH CHO ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ THAM GIA

I. CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG

Thời gian

Nội dung

Ngày 20/9/2023

Hạn cuối nhận đăng ký tham dự từ các đơn vị

Ngày 30/9/2023

Hạn cuối chuyển khoản kinh phí đến Ban tổ chức

Ngày 05/10/2023

Các đơn vị nhận và trang trí gian hàng tại khu vực được bố trí

Ngày 06/10/2023

“Ngày hội việc làm và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2023”

II. CÁC BIỂU MẪU, THÔNG TIN CHI TIẾT

1. Tất cả các đơn vị tham gia trong Ngày hội cần đăng ký tối thiểu 01 gian hàng.

Quy cách của mỗi gian hàng tiêu chuẩn: kích thước 3×3m (9m2) có mái che, có vách ván khung nhôm, 01 bàn (có khăn phủ), 02 ghế, 01 đèn, pallet nhựa, thảm, 01 ổ cắm điện, bảng tên đơn vị trên gian hàng. 

 • Kinh phí để được cung cấp một gian hàng (tạm thu): 3.500.000 đ (Ba triệu, năm trăm nghìn đồng)
 • Kinh phí cần chuyển đến tài khoản của BTC trước ngày 30/9/2023 (Thông tin tài khoản sẽ được cung cấp khi công ty đăng ký thành công)

2. Các đơn vị đăng ký và cung cấp thông tin về doanh nghiệp, thông tin tuyển dụng theo các bước như sau:

 1. Hoàn thành đăng ký online theo link sau: https://forms.gle/1YN94iocJHui31hk6
 2. Gửi bản scan “Phiếu đăng ký tham gia Ngày hội việc làm, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2023” (Phụ lục 1) đã ký tên và đóng dấu của đơn vị và mẫu “Thông tin tuyển dụng” về địa chỉ email: dlic@ttn.edu.vn với tiêu đề “TÊN ĐƠN VỊ + Đăng ký tham gia Ngày hội việc làm, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2023”.
 3. Các doanh nghiệp có thể đăng ký tài trợ cho Ngày hội theo các mức khác nhau (không bắt buộc). Quyền lợi của các nhà tài trợ theo các mức cụ thể như sau:

 

NHÀ TÀI TRỢ

BẠCH KIM

NHÀ TÀI TRỢ

VÀNG

NHÀ TÀI TRỢ

BẠC

Đơn vị

tham gia

Tổng mức

tài trợ

30.000.000 đ

20.000.000 đ

10.000.000 đ

 

Gian hàng được cấp

Miễn phí 

02 gian hàng 

vị trí trung tâm

Miễn phí 

01 gian hàng 

vị trí trung tâm

Miễn phí 

01 gian hàng

Chi trả kinh phí 3.500.000 đ

gian hàng

Ưu tiên truyền thông

Logo ở vị trí nhà tài trợ bạch kim

Logo ở vị trí nhà tài trợ vàng

Logo ở vị trí nhà tài trợ bạc

Logo ở vị trí của đơn vị tham gia

Ưu đãi chung

Được trao tặng quà lưu niệm, tặng hoa, 

thư cảm ơn ghi nhận việc tài trợ từ ban tổ chức.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA

“Ngày hội việc làm, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2023” 

Trường Đại học Tây Nguyên (dành cho doanh nghiệp)

 

Kính gửi:  Ban tổ chức “Ngày hội việc làm, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2023” 
Trường Đại học Tây Nguyên

 

THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ:

Tên đơn vị: ................................................................................................................................ 

Mã số thuế:................................................................................................................................. 

Địa chỉ:....................................................................................................................................... 

Website: ..................................................................................................................................... 

 

THÔNG VỀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN (để trao đổi thông tin chi tiết về Ngày hội):

Họ và tên:................................................................................................................................... 

Chức vụ: .................................................................................................................................... 

Điện thoại: ................................................................................................................................. 

Email:......................................................................................................................................... 

Đơn vị chúng tôi đăng ký tham dự “Ngày hội việc làm, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2023” với nội dụng cụ thể như sau:

1. Đăng ký gian hàng tuyển dụng/trưng bày

             Có đăng ký gian hàng, số lượng gian hàng là: ......................................................... 

             Không đăng ký.

2. Đăng ký tài trợ (vui lòng tham khảo phụ lục 2: Quyền lợi của Nhà tài trợ đính kèm)

Nhà tài trợ Bạch kim (từ 30.000.000 đ)

Nhà tài trợ Vàng (từ 20.000.000 đ)

Nhà tài trợ Bạc (từ 10.000.000 đ)

Không

3. Đăng ký trao tặng học bổng khuyến học cho sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên

Có, cụ thể: ................................................................................................................ 

Không

4. Đăng ký cung cấp tặng phẩm có dấu ấn của đơn vị (ví dụ như túi xách, văn phòng phẩm, vật lưu niệm…)

Có, cụ thể gồm:......................................................................................................... 

Không

Chúng tôi cam kết những thông tin đăng ký là chính xác và sẽ thực hiện theo các quy định của Ban tổ chức khi tham gia Ngày hội. 

Trân trọng!

                                                                                                  ……………… ngày…. tháng ….. năm 2023

                                                                                                            Đơn vị đăng ký tham gia

                                                                                                        (Ký tên & đóng dấu)

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: 

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Tầng 6, Nhà điều hành Trung tâm – Trường Đại học Tây Nguyên

Điện thoại: 097 3468746

Emaildlic@ttn.edu.vn

Websitehttps://www.ttn.edu.vn/index.php/dlic

Facebookhttps://www.facebook.com/VieclamDHTN/ 

 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

 Toàn thời gian Bán thời gian Thực tập sinh

 

A. THÔNG TIN ĐƠN VỊ TUYỂN DỤNG

 1. Tên đơn vị:
 2. Mã số thuế
 3. Địa chỉ:
 4. Điện thoại:
 5. Website:

B. VỊ TRÍ – YÊU CẦU TUYỂN DỤNG

 6. Công việc/chức danh:

 

 7. Số lượng: 

 

 8. Mô tả công việc:

 9. Địa điểm làm việc:

10. Thu nhập: Khoảng .......... đồng /tháng (nếu thỏa thuận thì ghi thỏa thuận)

11. Điều kiện làm việc:

12. Yêu cầu ứng viên:

C. HỒ SƠ, LIÊN HỆ

13. Hồ sơ gồm:

-

14. Nộp hồ sơ

 • Thời hạn: …./…../20….
 • Phương thức nộp: 

15. Thông tin liên hệ nộp hồ sơ:

 • Họ tên:
 • Địa chỉ:
 • Di động: 
 • Email