TP. Buôn Ma Thuột

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương CN Đắk Lắk (SAIGONBANK)

Ủy viên

  • Người Đại diện: Bà: Huỳnh Mỹ Hạnh
  • Ngày thành lập: 01/01/1970
  • Ngày tham gia:
  • Địa chỉ văn phòng:
  • Email:
  • Điện thoại:
  • Website
  • Facebook:
  • Lĩnh vực hoạt động: Ngân hàng

Giới thiệu về doanh nghiệp