TP. Buôn Ma Thuột

Công ty TNHH Ô Tô Tây Nguyên

Ủy viên

  • Người Đại diện: Ông: Bùi Ngọc Quang
  • Ngày thành lập: 01/01/1970
  • Ngày tham gia:
  • Địa chỉ văn phòng:
  • Email:
  • Điện thoại:
  • Website
  • Facebook:
  • Lĩnh vực hoạt động: Dịch vụ - Thương mại

Giới thiệu về doanh nghiệp