TP. Buôn Ma Thuột

Công ty TNHH MTV Huy Hùng

Ủy viên

  • Người Đại diện: Ông: Đặng Văn Huy
  • Ngày thành lập: 13/04/2009
  • Ngày tham gia:
  • Địa chỉ văn phòng:
  • Email:
  • Điện thoại:
  • Website
  • Facebook:
  • Lĩnh vực hoạt động: Nông nghiệp

Giới thiệu về doanh nghiệp