TP. Buôn Ma Thuột

Công ty Cổ phần Damacca Nguyên Phương

Ủy viên

  • Người Đại diện: Bà: Nguyễn Thị Thu Phương
  • Ngày thành lập: 20/02/2019
  • Ngày tham gia: 01/01/2020
  • Địa chỉ văn phòng:
  • Email:
  • Điện thoại:
  • Website
  • Facebook:
  • Lĩnh vực hoạt động: Dịch vụ - Thương mại

Giới thiệu về doanh nghiệp