VÒNG SƠ KHẢO CUỘC THI KHỞI NGHIỆP, KHỞI SỰ KINH DOANH TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2022

THÔNG BÁO VÒNG SƠ KHẢO CUỘC THI KHỞI NGHIỆP, KHỞI SỰ KINH DOANH TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2022

Sau hơn hai tháng nhận hồ sơ tham dự Cuộc thi Khởi nghiệp, Khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk năm 2022, Ban Tổ chức Cuộc thi xin Chúc mừng 80/100 dự án đã lọt vào vòng Sơ khảo Cuộc thi.

  • Thời gian: Từ 13h30 ngày 05/10/2022 đến ngày 07/10/2022
  • Địa điểm: Hội trường Tầng 4 cơ quan Tỉnh đoàn, số 66 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột.