KỶ NIỆM 133 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Hôm nay là ngày kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, người được xem là lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam (19/05/1890 - 19/05/2023). 

Sinh ra trong một gia đình nhà nho gốc nông dân tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành trọn cuộc đời của mình cho sự độc lập, tự do và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam. Với tư tưởng cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập tự chủ, lòng yêu nước và nhân dân tha thiết, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành một biểu tượng cao đẹp của chí khí cách mạng. Dưới sự lãnh đạo của ông và Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng Việt Nam đã giành được nhiều thắng lợi quan trọng, giànhđược độc lập và tự do cho dân tộc. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh còn để lại cho chúng ta một di sản hết sức quý báu: Tư tưởng Hồ Chí Minh, thời đại Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là những giá trị đạo đức, phong cách sống của ông, mà thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay có thể học tập và áp dụng vào cuộc sống để trở thành những công dân có ích cho xã hội. Chúng ta hãy tôn vinh và giữ gìn những giá trị tốt đẹp mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại, để Việt Nam ngày càng phát triển và vươn lên trong tương lai.