Hội Doanh nhân trẻ tỉnh ký kết hợp tác với Cục Hải quan Đắk Lắk

Theo biên bản ký kết, mục đích hợp tác giữa hai đơn vị nhằm tổ chức các hoạt động đối tác để cộng đồng doanh nghiệp và các bên liên quan tham gia vào tiến trình cải cách, hiện đại hóa hải quan và nâng cao năng lực thực thi pháp luật hải quan.

Cục Hải quan Đắk Lắk trao đổi các nội dung liên quan đến việc ký kết hợp tác với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh

Việc thực hiện quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp phải bảo đảm nguyên tắc chủ động, công khai, tự nguyện, trên tinh thần hợp tác cùng có lợi, hiệu quả, thiết thực và tuân thủ các quy định pháp luật. Quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp được xây dựng, phát triển và duy trì dựa trên cơ sở sự tin cậy, minh bạch và nhất quán.

Về nội dung hợp tác: hướng dẫn, hỗ trợ và giải đáp kịp thời vướng mắc phát sinh trong quá trình làm thủ tục hải quan theo các lĩnh vực chính sách thuế, khai báo hải quan, giám sát hải quan, tham vấn trị giá tính thuế, kiểm tra sau thông quan bằng các hình thức thư điện tử, văn bản, trực tiếp tại cơ quan hải quan. Đồng thời tiếp nhận và xử lý ngay những phản ánh, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp thông qua đường dây nóng của Cục Hải quan, Chi cục Hải quan Buôn Ma Thuột...

ội Doanh nhân trẻ tỉnh và Cục Hải quan Đắk Lắk hợp tác về việc phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp

Cục Hải quan cam kết sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Hội doanh nhân trẻ tỉnh và các doanh nghiệp là thành viên của Hội trong việc thực hiện các nội dung hợp tác, đảm bảo tính hiệu quả trong hoạt động phối hợp. Phân công công chức chịu trách nhiệm tiếp nhận, xử lý kịp thời các thông tin, kiến nghị, góp ý của Hội. Chủ động hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc của Hội và các doanh nghiệp là thành viên phát sinh trên địa bàn quản lý thuộc thẩm quyền của Cục Hải quan, Chi cục Hải quan Buôn Ma Thuột.

Về phía Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, nghiêm túc tuân thủ pháp luật hải quan và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế (nếu có). Chủ động đề xuất các nội dung cần thông tin, tham vấn, tham gia và hợp tác giữa Cục Hải quan, Chi cục Hải quan Buôn Ma Thuột và Hội doanh nhân trẻ, các doanh nghiệp là thành viên của Hội. Thông tin kịp thời đến Cục Hải quan, Chi cục Hải quan Buôn Ma Thuột các dấu hiệu nghi vấn hoặc hành vi vi phạm pháp luật hải quan để hỗ trợ cơ quan hải quan nâng cao hiệu quả quản lý ngoại thương, đảm bảo an ninh thương mại…

Nguồn bài viết: https://www.baodaklak.vn/