CHƯƠNG TRÌNH CÀ PHÊ DOANH NHÂN VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH SÁNG THỨ BA NGÀY 18/07/2023

Sáng nay, thứ 3 ngày 18/07/2023 tại VP Hội DNT tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra chương trình cà phê doanh nhân với Lãnh đạo tỉnh nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của DN. Tham dự chương trình có sự hiện diện của lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo Sở ngành:

- Ông Nguyễn Thiên Văn – PCT UBND tỉnh

- Ông Bùi Hồng Qúy - Chánh VP UBND tỉnh

- Ông Huỳnh Ngọc Dương – PGĐ Sở Công Thương

- Ông Nguyễn Hữu Phúc - PGĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Ông Trương Quang Đức – Phó phòng tổng hợp VP UBND tỉnh

- Ông Phạm Thế Hòa - Phó chánh thanh tra Sở Nông nghiệp

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở KH & ĐT

- Ông Bùi Quốc Thọ - Chuyên viên phòng quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ

- Ông Võ Đình Hạnh – Công chức thanh tra Sở Nông nghiệp

Cùng các đại diện của Hội, Hiệp hội, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đến tham dự chương trình.

Ông Nguyễn Thiên Văn – PCT UBND tỉnh 
Ông Nguyễn Thiên Văn – PCT UBND tỉnh

Tại chương trình, Lãnh đạo VP UBND, lãnh đạo Sở ngành đã trả lời, làm rõ các vấn đề thắc mắc của doanh nghiệp về việc "Tự công bố sản phẩm", vấn đề về giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) và những nội dung thắc mắc liên quan như: thay đổi thông tin giấy phép VSATTP khi chuyển đổi mô hình kinh doanh từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp, việc thanh – kiểm tra doanh nghiệp trong năm còn nhiều chồng chéo, thắc mắc về xử phạt doanh nghiệp và các mức phạt áp dụng…Để hiểu rõ hơn về các nội dung này, lãnh đạo Sở Công thương đã hướng dẫn các doanh nghiệp nên tìm hiểu nội dung của 03 Nghị định liên quan sau: Nghị định 15/2018/NĐ – CP ngày 02/02/2018, Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/09/2018, Nghị định 124/2021/NĐ-CP ngày 4/08/2021.

Sau đây là các hình ảnh ghi nhận tại chương trình: